ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

14582

Βασίλειος Παπασταύρου

ΚΠΕ Ακρωτήρι (16) + Ακρωτήρι (6) + Αυδήμου (5)

ΚΠΕ Ακρωτήρι (16) + Κολόσσι (6) + Αυδήμου (5)

16751

Άντρια Νικολαϊδου

Πάφο (17) + Σούνι-Ζανατζιά (6) + Κολόσσι (6)

Πάφο (17) + Ακρωτήρι (6) + Σούνι-Ζανατζιά (6)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter693