ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και τροποποίηση διορισμού, Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και τροποποίηση διορισμού, Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 19 Οκτωβρίου 2020.

                   1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20907

  Παύλος Περικλέους

Λάρνακα(5)+Πάφο(5) Αμμόχωστο Α'(5)

Λάρνακα(6)+Λευκωσία(6)+Πάφο(5) μερική απασχόληση

                               2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μηχανολογία (Γενική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22478

  Αντώνης Αντωνιάδης

Λευκωσία(20)+Πάφο(4)

Λευκωσία(19)+Πάφο(5)

22522

  Μιχάλης Κασιώτης

Λευκωσία(14)+Λάρνακα(5)+ Αμμόχωστο Α'(5)

Λευκωσία (19)+Λάρνακα(5)

Δομικών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19326

  Αναστάσης Δύσπυρος

Λάρνακα(16)+Λευκωσία(8)

Λάρνακα(21)+Λευκωσία(3)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter683