ΕΕΥ: Υποβιβασμός σε κατώτερη θέση


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Πεμπτης 31ης Δεκεμβρίου 2020:

  Η κα Μ. Ι.-Τ., Βοηθός Διευθύντρια Ειδικής Εκπαίδευσης, με απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, υποβιβάστηκε στην αμέσως κατώτερη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Κλ. Α8-Α10-Α11), δυνάμει των προνοιών των άρθρων 69 και 73 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, από 2.12.2020.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1749