ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής) -2


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 7 Ιανουαρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

13907

  Γιωργούλα Χατζηκυριάκου

Λειβάδια (21) + Λάρνακα (6)

Λάρνακα (27)

21523

  Ελισάβετ Παφίτη

Λάρνακα (29)

Λάρνακα (19) + Ορόκλινη (10)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

21421

  Ειρήνη Στεφάνου

Ασίνου (25) + Τεμπριά (4)

Ασίνου (19) + Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (6) + Τεμπριά (4)

16931

  Ελπίδα Νικολάου

Μένοικο (20) + Παλιομέτοχο (9)

Μένοικο (17) + Παλιομέτοχο (12)

14458

  Ελένη Πελεκάνου

Λειβάδια (29)

Λειβάδια (21) + Λάρνακα (8)

15225

  Χρυσάνθη Χριστοδούλου

Πάφο (22) + Τάλα (7)

Πάφο (27) + Τάλα (2)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

774