ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 8 Φεβρουαρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Ιουλίου 2021.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21127

  Αθηνά Βαλανίδου

Πισσούρι (12) + Παρεκκλησιά (8) + Πάχνα (5) + Άγιο Αμβρόσιο Λ/σού (4)

23602

  Άντρη Δημητρίου

Κίτι (17) + Αραδίππου (12)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21733

  Σωφρονία Παπαχαραλάμπους

Λεμεσό (13) + Υψωνα (10) + Σπιτάλι (6)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21718

  Μαρίνα Γεωργίου

Λευκωσία (23) + Κάτω Πύργο (6)

21092

  Κυβέλη Μούσκου

Λεμεσό (29)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

23603

  Άντρεα Παύλου

Λατσιά (12) + Ανάγυια (6) + Αλάμπρα (6) + Καμπιά (5)

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


405