Προκήρυξη θέσεων προαγωγής σε Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική και Μέση

13 Δεκ 2012 - 06:52


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

12 Δεκ 2012 - 12:20


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ

12 Δεκ 2012 - 12:13


EEY: Διαφοροποίηση καταλόγου φιλολόγων, υποψηφίων για προαγωγή

12 Δεκ 2012 - 12:06


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης (Φιλολογικά)

11 Δεκ 2012 - 10:43


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης

11 Δεκ 2012 - 08:47


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Εκπαίδευση

07 Δεκ 2012 - 10:25


Διορισμός με σύμβαση Εκπαιδευτικού Δημοτικής (Ειδικής)

07 Δεκ 2012 - 10:18


Ημερομηνίες για συνεντεύξεις για προαγωγή για Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά /Βιολογία και Φιλολογικά

07 Δεκ 2012 - 10:12


ΕΕΥ: Διαφοροποίηση καταλόγου υποψηφίων για προαγωγή λόγω λάθους

07 Δεκ 2012 - 10:05


Newsletter