ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική (Ειδική Εκπαίδευση)

02 Μαρ 2022 - 15:44


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

02 Μαρ 2022 - 15:40


ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

23 Φεβ 2022 - 12:06


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική (Ειδική Εκπαίδευση)

02 Φεβ 2022 - 10:51


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

02 Φεβ 2022 - 10:39


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

18 Ιαν 2022 - 15:15


EEY: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

12 Ιαν 2022 - 10:24


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

11 Ιαν 2022 - 12:07


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

03 Ιαν 2022 - 12:25


ΕΕΥ: Διορισμός στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

16 Δεκ 2021 - 16:16


Newsletter