ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί Δημοτικής σε θέση αντικαταστάτη 2020-2021 για σκοπούς διαφάνειας

22 Νοε 2021 - 15:35


ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί σε θέση αντικαταστάτη Μέσης 2020-2021 για σκοπούς διαφάνειας

22 Νοε 2021 - 15:30


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

22 Νοε 2021 - 12:49


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

04 Νοε 2021 - 12:21


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση- Ειδική

03 Νοε 2021 - 10:45


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

03 Νοε 2021 - 10:34


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική

20 Οκτ 2021 - 13:19


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

20 Οκτ 2021 - 13:15


Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

15 Οκτ 2021 - 14:56


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Μέσης Γενικής

15 Οκτ 2021 - 10:32


Newsletter