ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

18 Ιαν 2022 - 15:15


EEY: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

12 Ιαν 2022 - 10:24


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

11 Ιαν 2022 - 12:07


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

03 Ιαν 2022 - 12:25


ΕΕΥ: Διορισμός στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

16 Δεκ 2021 - 16:16


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική -Ειδική Εκπαίδευση

06 Δεκ 2021 - 13:36


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

06 Δεκ 2021 - 13:32


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στην Ειδική Εκπαίδευση

03 Δεκ 2021 - 13:26


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

03 Δεκ 2021 - 13:21


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

01 Δεκ 2021 - 12:10


Newsletter