Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής

27 Νοε 2012 - 11:42


Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής

16 Νοε 2012 - 11:34


Έκτακτη μετάθεση και διορισμός με σύμβαση Εκπαιδευτικών Δημοτικής

16 Νοε 2012 - 11:23


Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής

13 Νοε 2012 - 11:41


Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στην εκπαιδευτική υπηρεσία

08 Νοε 2012 - 07:44


ΕΕΥ:Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής

07 Νοε 2012 - 09:26


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής και Τεχνικής

02 Νοε 2012 - 11:24


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική

31 Οκτ 2012 - 11:41


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Μέσης

25 Οκτ 2012 - 11:08


Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

12 Οκτ 2012 - 09:30


Newsletter