ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

26 Νοε 2021 - 11:15


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση

26 Νοε 2021 - 11:11


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση

23 Νοε 2021 - 12:03


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

23 Νοε 2021 - 11:59


ΕΕΥ: Αναβολή συνεντεύξεων για τη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά

22 Νοε 2021 - 15:38


ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί Δημοτικής σε θέση αντικαταστάτη 2020-2021 για σκοπούς διαφάνειας

22 Νοε 2021 - 15:35


ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί σε θέση αντικαταστάτη Μέσης 2020-2021 για σκοπούς διαφάνειας

22 Νοε 2021 - 15:30


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

22 Νοε 2021 - 12:49


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

04 Νοε 2021 - 12:21


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση- Ειδική

03 Νοε 2021 - 10:45


Newsletter