ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

28 Σεπ 2021 - 20:01


ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδετικών Προδημοτικής

28 Σεπ 2021 - 13:48


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

24 Σεπ 2021 - 12:04


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

24 Σεπ 2021 - 11:58


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

24 Σεπ 2021 - 11:51


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική

23 Σεπ 2021 - 15:43


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

23 Σεπ 2021 - 15:39


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική (Ειδική)

22 Σεπ 2021 - 14:14


ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής)

22 Σεπ 2021 - 14:06


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

22 Σεπ 2021 - 09:39










Newsletter