ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

17 Σεπ 2021 - 14:43


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

17 Σεπ 2021 - 14:36


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

17 Σεπ 2021 - 14:19


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

17 Σεπ 2021 - 14:07


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Μέσης Γενικής

17 Σεπ 2021 - 14:00


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

17 Σεπ 2021 - 12:30


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

16 Σεπ 2021 - 14:59


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

16 Σεπ 2021 - 14:55


ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση εκπ. αορίστου διάρκειας και διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Γενική

13 Σεπ 2021 - 12:13


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

13 Σεπ 2021 - 12:05

Newsletter