ΕΕΥ: Διορισμοί Σύμβαση στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση

26 Αυγ 2021 - 14:57


ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις και Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης

26 Αυγ 2021 - 14:48


ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

26 Αυγ 2021 - 14:22


ΕΕΥ:Διορισμοί με σύμβαση στην Προδημοτική Εκπαίδευση

26 Αυγ 2021 - 14:16


ΕΕΥ: Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

25 Αυγ 2021 - 14:23


EEY: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Μέσης Τεχνικής

25 Αυγ 2021 - 10:12


ΕΕΥ: Μόνιμος με Δοκιμασία Διορισμός Εκπαιδευτικού Δημοτικής

24 Αυγ 2021 - 15:05


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

24 Αυγ 2021 - 15:00


ΕΕΥ: Eκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

24 Αυγ 2021 - 14:52


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

23 Αυγ 2021 - 15:06

Newsletter