Επανατοποθέτηση Αορ. Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορ. Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στην Ειδική

30 Ιουλ 2021 - 15:50


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

30 Ιουλ 2021 - 14:20


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης

30 Ιουλ 2021 - 13:19


Επανατοποθέτηση Αορ. Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορ. Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στην Προδημοτική

30 Ιουλ 2021 - 13:08


ΕΕΥ: Ανάκληση Διορισμού με Σύμβαση

26 Ιουλ 2021 - 16:53


Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

26 Ιουλ 2021 - 16:50


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

26 Ιουλ 2021 - 16:46


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

23 Ιουλ 2021 - 14:36


Επανατοποθέτηση Αορ. Διαρκείας, Μετατροπή Συμβ. σε Αορ. Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Τεχνικής

23 Ιουλ 2021 - 14:31


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

23 Ιουλ 2021 - 14:21

Newsletter