ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στην Προδημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 15 Φεβρουαρίου 2021.

Νοείται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Ο διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

(γ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Νηπιαγωγών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

16705

Σουζάνα Παπαδοπούλου

Αγία Νάπα (27)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


391