ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) (3 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Δευτέρα, 1η Μαρτίου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7770 Γαλάζης Λεωνίδας

Ώρα 10.20 π.μ.

Αρ. Φακ. 9032 Δαπόλας Παύλος

Ώρα 10.40 π.μ.

Αρ. Φακ. 9638 Κουκουμά Χρυστάλλα

Ώρα 11.20 π.μ.

Αρ. Φακ. 10810 Κουτσίδης Γεώργιος

Ώρα 11.40 π.μ.

Αρ. Φακ. 8422 Νεοφύτου-Κυριακίδου Γεωργία

Ώρα 11.40 π.μ.

Αρ. Φακ. 9106 Παπαγιάννη Όλγα

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 9611 Ροδοσθένους-Παρασκευά Ειρήνη

Ώρα 13.00 μ.μ.

Αρ. Φακ. 11573 Χατζηιωάννου-Θωμά Ελιάνα

Ώρα 13.20 μ.μ.

Αρ. Φακ. 7932 Χατζηνεοφύτου Πολύμνια

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


757