ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Β. Διεθυντών Μέσης Γενικής για τα Φυσιογνωστικά-Βιολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (4 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

                                           ΒΟΗΘΟΣΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

                                         Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11740

Ματσούκα Παναγιώτα

213.30

12520

Θεοδουλίδης Κωνσταντίνος

212.30

10449

Αμιαντίτου-Εισοδίου Αιμιλία

211.93

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ.10707

Αναστασίου-Πιτσιλίδου Βαρβάρα

211.85

15588

Σοφοκλέους Ανδρέας

211.59

11652

Κρασιά Παναγιώτα

211.53

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16497

Χρυσοστόμου Χρύσω

211.13

12564

Χριστοφόρου-Καδή Δέσποινα

210.93

18172

Καζάκου Παύλος

210.50

Αρ. Φακ. 11773

Μεταξάς Στέλιος

210.22

17009

Λοίζου-Γεωργίου Θεονίτσα

210.17

14921

Κωμοδρόμος Νικόλαος

209.13

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


860