ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ.

10631 Παπασταύρου Έλενα

10506 Μακρίδου-Χριστοφίδου

Έλενα 9459 Νεοκλέους Θεόδωρος

10158 Μιλτιάδου Μαρίνα
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

739