ΕΕΥ: Πρόσκληση παρακολούθησης Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι προσκαλεί για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, τους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν διοριστεί με δοκιμασία σε μόνιμη θέση, από 1.9.2020, στη Μέση Εκπαίδευση και δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός του ανακαλείται.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21 Μαίου 2021 και ώρα 1.00μ.μ., τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2021-2022 υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://www.eev.gov.cy.

Με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο).

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καθηγ. Φιλολογικών

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

22195

Προκόπη Έλενα

Καθηγ. Φυσικής Α γωγής

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

20786

Πετρακίδου Κάτια

22222

Λαμπριάς Νίκος

Καθηγ.Χημείας

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

22210

Αντωνίου Στέλλα

Καθηγ. Βιολογίας

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

22181

Γεωργίου Σιμώνη

Εκπαιδ. Κομμωτικής (Κλ. Α5-Α7)

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

22229

Ιωάννου-Αριστείδου Παρασκευή

22230

Γεωργίου Σούλα

22231

Στυλιανού Κυριακούλλα

22232

Παρασκευά Κ. Μαρία

22233

Παρασκευά Γ. Μαρία

22234

Μουστερή Αντρούλα

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1037