ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Μαθηματικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω έκτακτου κωλύματος, οι προσωπικές συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά (16 θέσεις), δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


834