ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε 5 θέσεις Βοηθού Διευθυντή Ειδικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης (5 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Ώρα 9.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16033

  Κρητικού Μαρία

225,83

15079

  Χρίστου Βαθούλα

223,50

7177

  Λουκαΐδου Αντρούλα

221,25

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 6465

  Ευθυμίου Στέλλα

220,25

5303

  Γ ιαλλούρη Αναστασία

219,92

7400

  Φιλιππίδου Αθανασία

219,58

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 6717

 Παρτέλλα-Μηνά Ευγενία

219,42

6430

 Αδαμίδου Άννα

219,33

7327

 Γεωργίου Μαρία

219,25

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 6994

 Κασίνη Ειρήνη

219,17

7172

  Παναγίδου Μαρία

219,17

6467

  Χαρίτου-Γιασεμή Χριστίνα

219,17

 Ώρα 12.00 π.μ

Αρ. Φακ. 8143

  Γ καντανίδου-Γ εωργίου Αθηνά

219,00

7399

  Κυριάκου Μαρία

218,67

7388

  Σεργίδου-Θεμιστοκλέους Φανούλλα

218,25

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


330