ΕΕΥ: Ενημέρωση υποψηφίων για την προϋπόθεση πιστοποιήσης καταλληλότητας από πλευράς υγείας


Από αρμόδιο κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναφερόμενη στην προσφορά μόνιμου με δοκιμασία διορισμού σε θέσεις στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, όπως αναφέρεται και στις επιστολές που αποστέλλονται στους υποψηφίους, μεταξύ άλλων ο διορισμός προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι:

Θα πιστοποιηθεί από αρμόδιο κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό* ότι από πλευράς υγείας οι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι για τη θέση, κατόπιν ιατρικής εξέτασης που θα περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Η εν λόγω ακτινογράφηση μπορεί να γίνει είτε σε δημόσιο νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτικό ακτινολογικό κέντρο. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν την ακτινογραφία σε κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό στον οποίον οφείλουν να παρουσιαστούν για εξέταση έχοντας μαζί τους συμπληρωμένο, το συνημμένο στην επιστολή προσφοράς διορισμού που τους έχει αποσταλεί, ερωτηματολόγιο (Έντυπο Γεν. 17). Ο κυβερνητικός ιατρικός λειτουργός, αφού εξετάσει τους υποψηφίους, θα αποστείλει την έκθεσή του απευθείας στην Επιτροπή.

* Κυβερνητικός Ιατρικός Λειτουργός σημαίνει κυβερνητικός ιατρικός Λειτουργός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1099