ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 11.6.2021, ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2021.

Ο κατάλογος ΕΔΩ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1338