ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι προσκαλεί για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, τους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, στους οποίους έχει προσφερθεί διορισμός με δοκιμασία σε μόνιμη θέση, από 1.9.2021, στη Μέση Εκπαίδευση και δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός του ανακαλείται.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 1.00μ.μ., τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2021-2022 υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://www.eev.gov.cy.

Με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο).

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Φιλολογικών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

22197

Αναστάσιος Καραγιάννης

22283

Μαριέλα Αθανασίου

22289

Στέλιος Ευσταθίου

22290

Παναγιώτα Μίτα

22291

Βαρβάρα Λούμπα

22311

Ισμήνη-Μαρίνα Σακέλλη

22292

Ελένη Βακανά

22293

Θεογνωσία Χατζηχαραλάμπους

22294

Νάταλυ Ταγίμ

22296

Ευάγγελος Πέτρου

 

Μαθηματικών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

20494

Άντρη Ευτυχίου

 

Αγγλικών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

20779

Ειρήνη Αγκαστινιώτη

22212

Μαριάννα Κυπριανού

22342

Ανδρούλλα Κυριάκου

 

Εμπορικών/Οικονομικών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

20831

Νικόλας Παπαχριστοδούλου

 

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1473