ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Εκπαιδευτή (Κλ. Α8, Α10 και Α11 και

Α5-7) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

  1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανικής Αυτοκινήτων Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19727

Παναγιώτης Κάννας

Λεμεσό(20)+Πάφο(4)

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19721

Δήμος Χατζηνεοκλέους

Πάφο(24)

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22227

Σώζος Σοφοκλέους

Λάρνακα(24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

15951

Μιχαήλ Μιχαλάκης

Λευκωσία(24)

16237

Νέαρχος Κόκκινος

Πάφο(24)

Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19687

Λεωνίδας Ιωάννου

Λευκωσία(24)

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20084

Αναστάσης Στυλιανού

Αγρό(24)

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α8-10-11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22958

Πέτρος Θεοδούλου

Πάφο(24)

Γραφικών Τεχνών Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

18939

Παναγιώτα Δημητρίου

Πάφο(17)+Λεμεσό(7)

Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19908

Παναγιώτης Παναγιώτου

Λεμεσό(24)

Σχεδίαση

ς Επίπλων Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20552

Ρεβέκκα Ρωσσίδη

Λάρνακα(24)

Γεωπονίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20554

Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου

Αμμόχωστο Β'(24)

Κομμωτικής Κλ.Α5-7

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22975

Μιχάλη ς Τσαγγάρης

Λευκωσία(24)

22976

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Λευκωσία(24)

22977

Μάρω Κουμπαρή

Λευκωσία(24)

22978

Μαρία Καραολή

Λευκωσία(24)

22979

Ευρυδίκη Χρυσοστόμου

Λευκωσία(24)

22980

Ειρήνη Μιχαήλ

Λεμεσό(24) Αναστολή ενός έτους

22981

Χριστιάνα Αριστείδου

Πάφο(24)

22982

Χριστιάνα Χριστοφόρου

Πάφο(24)

22983

Αθηνούλα Παπακυριακού

Αμμόχωστο Β'(24)

  1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20916

Μιχαήλ Χρυσοστόμου

Λευκωσία(24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22399

Θεοφάνης Πετρούδης

Αμμόχωστο Β'(24)

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α8-10-11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19752

Παναγιώτης Φιλίππου

Π.Χρυσοχούς(24)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


547