ΕΕΥ: Ανάκληση Διορισμού με Σύμβαση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε την ανάκληση του από 1.9.2021 διορισμού με σύμβαση των υποψηφίων Σταυριάνας Αντωνίου (αρ. 3 στον πίνακα διοριστέων Εκπαιδευτών Διακοσμητικής) και Ιουλιέττας Διονυσίου (αρ.1 στον πίνακα διορισίμων Εκπαιδευτών Διακοσμητικής - σχετική η ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 23.7.2021 - αφού εκ παραδρομής ανακοινώθηκαν οι εν λόγω διορισμοί.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1435