ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Νηπιαγωγού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία θα ανακληθεί.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

23277

Μαρία Σταμπούλη

Λεμεσό (29)

23778

Κλεαρέτη Πλαγερινού

Λάρνακα (29)

23779

Βασιλική - Παρασκευή Πρυμίδη

Λεμεσό (29)

23780

Μήνα Μανώλη

Λεμεσό (29)

23781

Ιωάννα Κάραλη

Λάρνακα (29)

23782

Βασιλική Αναστασοπούλου

Παραλίμνι (29)

23783

Αλεξάνδρα Γ κουλέτσα

Λιοπέτρι (29)

16781

Θεοδώρα Πασατζάκη

Έμπα (29

16901

Γαβριέλλα Παντέλα

Λευκωσία (29)

23784

Δέσποινα Παπαδοπούλου

Πάφο (29)

23785

Θεοφανή Αδαλουζίδου

Πάφο (29)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

23295

Νίκη Χριστοδούλου

Καμπιά (29)

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


533