Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διακοσμητικής Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20596

Οριάνα Δημητριάδου

Λάρνακα(24)

15054

Αντιγόνη Πισκόπου

Λάρνακα(16)+Λευκωσία(8)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


464