ΕΕΥ: Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου


H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 25.6.2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τα ονόματα των πιο κάτω εκπαιδευτικών οι οποίοι επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διορίζονται με σύμβαση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021. Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31 Αυγούστου 2022.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

15950

    Αντώνης Αντωνίου

21872

    Έλενα Χαραλάμπους

23142

     Μάριος Δημοσθένους

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

21702

        Βασίλειος Μπουλούμπασης

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


464