ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει τον πιο κάτω μόνιμο με δοκιμασία διορισμό Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι η υποψήφια πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού

(Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στη διοριζόμενη αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομο που δεν θα απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία θα ανακληθεί.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

16372

  Μαρία Σπίτσα

  Πάφο (29)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


551