ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω, με ισχύ από 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Καθηγητή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

Οι διοριζόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις 14 Σεπτεμβρίου στο συντονιστικό σχολείο της Επαρχίας όπου έχουν διοριστεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Θρησκευτικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24160

 Σπυρίδων Γκαβόπουλος

Πάφο(24)

24050

 Γεωργία Σκούμπου

Λεμεσό(24)

Φυσικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

17955

 Δημήτριος Δημητρίου

Δάλι(24)

Χημείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24161

 Κώστας Βοσκός

Δυτική Λευκωσία(24)

Γ αλλικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

18408

 Νικολέττα Αλκείδου

Λευκωσία(24)

Εμπορικών/Οικονομικών (ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Φάκελος

 Αρ.Ταυτότητας

Εις

Μουσικής (ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Φάκελος

 Αρ.Ταυτότητας

Εις

22418

 948779

Λεμεσό(24)

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

19795

 Ανδρέας Μεττής

Λευκωσία(24)

2. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Φυσικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

20810

 Ιωάννα Παναγή

Λεύκαρα(12)+Λάρνακα(12)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1854