ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

1. ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Δασκάλων

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

15983

 Μαρία Χατζηζαχαρίου

Λεμεσό (17) + Γερμασόγεια (12)

Λευκωσία (29)

16413

 Δέσποινα Κλεάνθους

Τσέρι (17) + Καπέδες (12)

Καπέδες (17) + Τσέρι (12)

16971

 Γαβριέλλα Σοφοκλέους

Κλήρου (12) + Κυπερούντα (11) + Ευρύχου (6)

Κλήρου (12) + Λεμεσό (11) + Ευρύχου (6)

15856

 Σοφία Χριστοφή

Παλαιχώρι (ολοήμερο) (25)

Παλαιχώρι (ολοήμερο) (20) + Λευκωσία (6)

16396

  Άντρια Αριστοδήμου

Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (16) + Ζύγι (10)

Ζύγι (19) +

Ζύγι (ολοήμερο) (8)

21313

 Μαρία Παντελή

Ξυλοτύμπου (12) + Τόχνη (11) + Ζύγι (6)

Ξυλοτύμπου (12) + Τόχνη (11) + Ορόκλινη (6)

15945

 Ελένη Κωνσταντίνου

Λεμεσό (29)

Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (16) + Λεμεσό (5) +   Παρεκκλησιά (5)(Ειδικοί λόγοι)

16190

 Περσεφόνη Κυριάκου

Γ εροσκήπου (29)

Λεμεσό (23) +

Απαισιά (ολοήμερο) (5)

16603

 Ελπίδα Φυλακτού

Λεμεσό (19) + Παρεκκλησιά (5) + Απαισιά (ολοήμερο) (4)

Λεμεσό (12) + Κυπερούντα (11) + Πάχνα (6)

21617

 Λεύκος Σολωμού

Χλώρακα (29)

Λεμεσό (17) + Γερμασόγεια (12) (Ειδικοί λόγοι)

6920

 Κυριάκος Κογιώνης

Επισκοπή (20) + Ερήμη (5)

Επισκοπή (25)

7550

 Κλεοπάτρα Σπύρου

Ερήμη (ολοήμερο) (17) + Ερήμη (5)

Ερήμη (25)

14245

 Ανδρέας Δρυνιάτης

Ερήμη (ολοήμερο) (18) + Επισκοπή (5)

Ερήμη (ολοήμερο) (23)

21485

 Άντρη Παμπακά

Καλό Χωριό Λ/σού (19) + Πελένδρι (10)

Καλό Χωριό Λ/σού (19) + Πελένδρι (ολοήμερο) (8)

21484

 Μαρίνα Καλλίνου

Πελένδρι (ολοήμερο) (25)

Πελένδρι (29)

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


320