ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

         ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

8763

 Μόνικα Γαβριήλ (Αργυροχοΐας Χρυσοχοΐας)

Λάρνακα

Λευκωσία

10519

 Βάσος Κουντής (Μηχανολογίας- Μεταλλοτεχνίας)

Λάρνακα

Λευκωσία

14337

 Μαρίνα Τσαγγαρίδη (Γραφικών Τεχνών)

Λεμεσό

Λευκωσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ηλεκτρολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18045

  Αντρέας Κωνσταντίνου

Λάρνακα(22)

Αμμόχωστο Α'(22)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20935

 Ανδρέας Κιλέ

Αμμόχωστο Β'(24)

Λάρνακα(24)

Δομικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

11476

 Βίκτωρ Κυριάκου

Λεμεσό(19)+Λάρνακα(5)

Λεμεσό(24)

24110

 Εύη Ηλιάδη

Αμμόχωστο Β'(24)

Πάφο(13)+Λάρνακα(11)

18937

 Θεοδώρα Παπαστεργίου

Αμμόχωστο Β'(15)+ Αμμόχωστο Α'(9)

Αμμόχωστο Α'(13)+Αμμόχωστο Β'(11)

17415

 Ανδρούλα Μαύρου

Λεμεσό(17)+Πάφο(5)

Λεμεσό(22)

15818

 ΑνδρέαςΈλληνας

Λεμεσό(20)+Λεύκαρα(4)

Πάφο(16)+Λεμεσό(8)

Ξενοδοχειακών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22473

 Σάββας Παναγιώτου

Πάφο(24)

Λάρνακα(16)+Λεμεσό(8)

20091

 Ιωσήφ Χατζηαντώνης

Λευκωσία(12)+Αγρό(12)

Αγρό(18)+Λευκωσία(6)

Γραφικών Τεχνών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18384

 Ευάγγελος Στεργενάκης

Αμμόχωστο Α'(22)

Λευκωσία(22) Εκπαιδευτικοί λόγοι

19189

 Πηνελόπη Φιλοθέου

Αμμόχωστο Α'(22)

Λευκωσία(22)

Γεωπονίας (Γενική)

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19949

 Ιωάννης Περάκης

Όμοδος(21)+Λεμεσό(3)

Όμοδος(24)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


486