ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική (Ειδική)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21190

Λιουσίνε-Φωτεινή Τριανταφυλλίδη

Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (17) + Λάρνακα (12) (Αναστολή ενός έτους)

21366

Βαρβάρα Ηροδότου

Μεσόγη (24) + Πάφο (5)

16854

Μαρία Μούζουρου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21811

Γ ιάννα Φελλά

Σωτήρα (29)

21792

Κωνσταντίνος Φιλή

Σωτήρα (17) + Ορμήδεια (12)

23855

Στυλιανός Ηρακλέους

Δερύνεια (13) + Λιοπέτρι (12) + Αυγόρου (4)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

23856

Μάρθα Γεωργίου

Πάφο (29)

21770

Ελπινίκη Αταλιώτου

Πάφο (29)

23345

Ειρήνη Χριστοφόρου

Χλώρακα (29)

23095

Άντρη Τοφαρίδου

Γιόλου (14) + Τρεμιθούσα (12) + Στρουμπί (3)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


288