ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Δασκάλων

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

23817

 Παναγιώτα Μαυρή

Λεύκαρα (17) + Σωτήρα (6) + Άγιο Αθανάσιο (6)

Λευκωσία (29)

16125

 Διαμάντω Αναστασίου

Κισσόνεργα (19) + Πάφο (10)

Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι)

21586

 Χριστιάνα Αντωνίου

Πέγεια (29)

Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι)

15856

 Σοφία Χριστοφή

Παλαιχώρι (ολοήμερο) (20) + Λευκωσία (6)

Παλαιχώρι (ολοήμερο) (25)

23218

 Άντρη Μανώλη

Λευκωσία (29)

Λάρνακα (29)

23319

 Χαραλαμπία Τίφα

Πάφο (29)

Λεύκαρα (17) + Σωτήρα (6) + Άγιο Αθανάσιο (6)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


362