ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανικής Αυτοκινήτων Κλ.Α8 - Α10 - Α1 1

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

20907

 Παύλος Περικλέους

Αμμόχωστο Β'(17)+Λεμεσό(7)

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24184

 Ιωάννης Αχιλλέως

Λευκωσία(24)

24185

 Μάριος Αδάμου

Λευκωσία(17)+Αμμόχωστο Β'(7)

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

20345

 Αθηνά Μιχαήλ

Λάρνακα(12)+Πάφο(12)

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24182

 Νίκος Πίγγος

Λεμεσό(24)

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α5 - Α7

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

19875

 Γεώργιος Φιλίππου

Πάφο(14)+Αγρό(10)

24187

 Κωνσταντίνα Ποταμού

Πάφο(24)

Γραφικών Τεχνών Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

19906

 Μαρίνα Κωνσταντίνου

Αμμόχωστο Α'(24)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24186

 Δημήτριος Τζάτσης

Λεμεσό(19)+Λάρνακα(5)

Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24183

 Λευτέρης Πέκας

Αμμόχωστο Β'(24)

Διακοσμητικής Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

20705

 Μαρίνα Παπαγεωργίου-Χειμώνα

Πάφο(14)+Π.Χρυσοχούς(10)

Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

22477

 Τρύφωνας Μοδέστου

Λευκωσία(15)+Λάρνακα(9)

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


441