ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

14854

 Παναγιώτης Καυκαλίδης (Διακοσμητικής)

Λεμεσό

Λευκωσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22398

Βασίλειος Σαμαράς

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(17)+Λάρνακα(7)

Ηλεκτρολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22475

 Ανδρέας Ιωσηφίδης

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(14)+Λάρνακα(10)

24171

 Ηράκλης Νικολάου

Αμμόχωστο Β'(18)+Πάφο(6)

Λάρνακα(12)+Αμμόχωστο Α'(12)

18045

 Αντρέας Κωνσταντίνου

Αμμόχωστο Α'(22)

Αμμόχωστο Β'(22)

20130

 Μιχαήλ Κούντουρος

Λευκωσία(24)

Λεμεσό(18)+Αμμόχωστο Β'(6)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22557

 Στέλιος Παναγιώτου

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(18)+Λάρνακα(6)

Δομικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22974

 Μιχάλης Σιούλας

Πάφο(16)+Λάρνακα(8)

Αμμόχωστο Β'(12)+ Λάρνακα(8)+Λεύκαρα(4)

15818

 ΑνδρέαςΈλληνας

Πάφο(16)+Λεμεσό(8)

Λεμεσό(24)

17415

 Ανδρούλα Μαύρου

Λεμεσό(22)

Πάφο(16)+Λεμεσό(6)

19907

 Αλέξανδρος Τράκκο

Πάφο(21)+Π.Χρυσοχούς(3)

Πάφο(15)+Π.Χρυσοχούς(9)

22797

 Ειρήνη Καφούρη

Πάφο(18)

Λάρνακα(18)

24110

 Εύη Ηλιάδη

Πάφο(13)+Λάρνακα(11)

Πάφο(24)

Ξενοδοχειακών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22497

 Έλενα Καραμαλλάκη

Λεμεσό(24)

Αγρό(24)

20689

 Σαββατούλα Μιχαήλ

Πάφο(13)+Π.Χρυσοχούς(11)

Π.Χρυσοχούς(24)

Γραφικών Τεχνών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19541

Κατερίνα Καρύδια

Λευκωσία(22)

Αμμόχωστο Α'(12)+Λευκωσία(10)

Διακοσμητικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19444

 Μαρία Ιωάννου-Χρίστου

Πάφο(14)+Λάρνακα(10)

Αμμόχωστο Α'(17)+Λευκωσία(7)

20727

 Σταυριάνα Αντωνίου

Λεμεσό(15)+Λάρνακα(9)

Πάφο(14)+Λεμεσό(10)

Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20158

 Χριστόφορος Μιχαήλ

Αμμόχωστο Β'(24)

Λάρνακα(17)+Αμμόχωστο Β'(7)

22061

 Αντρέας Ονουφρίου

Λάρνακα(17)+ Αμμόχωστο Β'(7)

Λεμεσό(24)

Γεωπονίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20280

 Ελευθέριος Χαραλάμπους

Αμμόχωστο Β'(16)+Λεμεσό(8)

Αμμόχωστο Β'(16)+Π.Χρυσοχούς(8)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
436