ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδετικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 4 Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Νηπιαγωγών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16792

 Αφροδίτη Χρυσάνθου

Βρυσούλλες (14) + Πεντάκωμο (10) + Πολεμίδια Κάτω (5)

Βρυσούλλες (14) + Πεντάκωμο (10) + Τραχώνι (5)

14670

 Αντρούλα Στυλιανού

Αλεθρικό (25) + Κίτι (4)

Αλεθρικό (27)

15593

 Χριστίνα Ιακώβου

Αλεθρικό (29)

Αλεθρικό (25) + Κίτι (4)

16236

 Αλεξία Αλεξάνδρου

Αγρό (18) + Πελένδρι (11)

Αγρό (20) + Πελένδρι (9)

16713

 Γεωργία Πλατρίτη

Παρεκκλησιά (27) + Ποταμό Γερμασόγειας (2)

Παρεκκλησιά (26) + Ποταμό Γερμασόγειας (3)

16708

 Χριστιάνα Κυπριανού

Λινόπετρα (12) + Σπιτάλι (10) + Καλό Χωριό Λ/σού (7)

Σπιτάλι (10) + Λινόπετρα (9) + Καλό Χωριό Λ/σού (7) + Παλώδια (3)

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


449