ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλούνται να παρουσιαστούν στις 29 Σεπτεμβρίου στα συντονιστικά σχολεία της Επαρχίας όπου έχουν μετατεθεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Φιλολογικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20843

Ν ατάσα Κακουτσή

Λευκωσία(24)

Σολέα(17)+Λευκωσία(7)

17488

 Σέργια Σεργίδου

Σολέα(17)+Λευκωσία(7)

Λευκωσία(24) ειδικός λόγός

Φυσικής Αγωγής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18616

 Νεοκλής Ιακωβίδης

Δάλι(22)

Δάλι(13)+Λευκωσία(9)

Πληροφορικής/ Επιστήμης Η.Υ.

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20926

 Γεώργιος Κυπριανού

Πολέμι(22)+Πάφο(2)

Πολέμι(24)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1599