ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

19819

 Αντρέας Χαραλάμπους

Λευκωσία(16)+Αμμόχωστο Β'(8)

19346 

Θεόδωρος Ταλιαδώρος

Λευκωσία(24)

24209

 Λεόντιος Δημητριάδης

Λάρνακα(15) Μερική απασχόληση

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

20955

 Σταύρος Σταύρου

Λευκωσία(14)+Λεμεσό(10)

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α5 - Α7

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24214

 Μιχάλης Χαραλάμπους

Λεμεσό(24)

Ξενοδοχειακών (Γενικά) Κλ.Α5 - Α7

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

22020

 Αντρέας Κωνσταντίνου

Πάφο(24)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Γεωπονίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α1 1

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24213

 Σόλωνας Σόλωνος

Λευκωσία(8)+Π.Χρυσοχούς(4) Μερική απασχόληση

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


396