ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19727

 Παναγιώτης Κάννας

Λάρνακα(24)

Λάρνακα(19)+Πάφο(5)

Ηλεκτρολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20676

 Σάββα Σάββας

Λάρνακα(22)

Λάρνακα(12)+Λεμεσό(10)

Δομικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24165

 Πέτρος Χατζηγεωργίου

Λευκωσία(24)

Πάφο(15)+Λευκωσία(9)

18937

 Θεοδώρα Παπαστεργίου

Αμμόχωστο Α'(13)+Αμμόχωστο Β'(11)

Αμμόχωστο Α'(13)+ Λευκωσία(6)+Αμμόχωστο Β'(5)

Ξενοδοχειακών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20362

 Φώτης Ανδρέου

Πάφο(24)

Λευκωσία(12)+Πάφο(12)

19722

 Ανδρέας Παυλίδης

Λάρνακα(12)+Λευκωσία(10)

Λάρνακα(22)

20091

 Ιωσήφ Χατζηαντώνης

Αγρό(18)+Λευκωσία(6)

Αγρό(24)

20345

 Αθηνά Μιχαήλ

Πάφο(12)+Λάρνακα(12)

Πάφο(24)

Γραφικών Τεχνών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19541

 Κατερίνα Καρύδια

Αμμόχωστο Α'(12)+Λευκωσία(10)

Αμμόχωστο Α'(18)+Λευκωσία(4)

Διακοσμητικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22405

 Ιουλιέτα Διονυσίου

Λευκωσία(12)+Αμμόχωστο Α'(12)

Λευκωσία(18)+Λεμεσό(6)

19444

 Μαρία Ιωάννου-Χρίστου

Αμμόχωστο Α'(17)+Λευκωσία(7)

Αμμόχωστο Α'(24)

Γεωπονίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20628

 Ελένη Παναγιώτου

Λεμεσό

Λεμεσό(20)+Όμοδος(4)

Κομμωτικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22983

 Αθηνούλα Παπακυριακού

Λευκωσία(20)+Λάρνακα(4)

Λευκωσία(18)+Λάρνακα(6)

 

1 / 1

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


396