ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 8 Οκτωβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Οι διοριζόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις 8 Οκτωβρίου στο συντονιστικό σχολείο της Επαρχίας όπου έχουν διοριστεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ' Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

22447

 Έλενα Θεοδώρου

Κλήρου(12)+Λευκωσία(6)

Κλήρου(12)+Λευκωσία(6)+

Λεμεσό(6)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Θρησκευτικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

19112

 Χριστιάνα Ιωσηφίδου

Λευκωσία(24)

18601

 Δημήτρης Χριστοδούλου

Πάφο(24)

Αγγλικών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24211

 Ελένη Γιάγκου

Λεμεσό(24)

Μουσικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24205

 Μάριος Ιωάννου

Πάφο(24)

3. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Φυσικής Αγωγής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

24212

 Γεώργιος Αρέστης

Λευκωσία(24)

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1072