ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 14 Οκτωβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανολογίας   (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

24221

   Πάνος Τσεριώτης

Λευκωσία(15) Μερική απασχόληση

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Γεωπονίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α1 1

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

24220

  Ανδρέας Χαριδήμου

Π.Χρυσοχούς(12) Μερική απασχόληση

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


545