ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 18 Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Δασκάλων

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16433

 Ελένη Λειβαδάρα

Γ εροσκήπου (29)

Λευκωσία (29) (Αναστολή ενός έτους)

23110

 Ραφαέλα Πρίντζιου

Λευκωσία (29)

Λειβάδια (29) (Αναστολή ενός έτους)

16435

 Εύα Χαραλάμπους

Πάφο (29)

Λεμεσό (29) (Ειδικοί λόγοι)

16603

 Ελπίδα Φυλακτού

Λεμεσό (12) + Κυπερούντα (11) + Πάχνα (6)

Πάχνα (18) + Κυπερούντα (11)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


567