ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 14 Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19913

Μιχάλης Γιατρού

Λευκωσία(24)

Λάρνακα(16)+Αμμόχωστο Β'(8)

24215

Κώστας Γέριμος

Λάρνακα(16)+Αμμόχωστο Β'(8)

Λευκωσία(24)

20668

Σωτήριος Φιλίππου

Λευκωσία(14)+Λάρνακα(10)

Λευκωσία(16)+Λάρνακα(8)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22963

Παναγιώτα Ματσούκα

Λεμεσό(24)

Λεμεσό(20)+Αγρό(4)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


440