Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 18 Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20907

 Παύλος Περικλέους

Αμμόχωστο Β'(17)+Λεμεσό(7)

Αμμόχωστο Β'(10)+Λεμεσό(7)+ Λάρνακα(7)

19727

 Παναγιώτης Κάννας

Λάρνακα(19)+Πάφο(5)

Λάρνακα(15)+Λεμεσό(5)+

Πάφο(4)

20530

 Παράσχος Αντωνίου

Λεμεσό(20)+Πάφος(4)

Λεμεσό(19)+Πάφο(5)

Μηχανολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19913

 Μιχάλης Γιατρού

Λάρνακα(16)+Αμμόχωστο Β'(8)

Λάρνακα(15)+Λευκωσία(9)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


909