ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Με ισχύ από 21.10.2021

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

24229

  Άντρη Ευθυμίου

Λάρνακα(24)

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

24228

  Θεοφάνης Θεοφάνους

Λευκωσία(15) Μερική απασχόληση

Με ισχύ από 26.10.2021

Διακοσμητικής Κλ.Α8 - Α10 - Α11

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

20337

  Αντριανή Κολοκοτρώνη

Λάρνακα(24)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


736