ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση- Ειδική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 8 Νοεμβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

16261

 Αγγέλα Αδάμου

Αραδίππου (29) (Ειδικοί λόγοι)

21131

 Οδύσσεια Οδυσσέως

Γιόλου (14) + Τρεμιθούσα (12) + Στρουμπί (3)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

21816

 Στέλλα Σωκράτους

Παλιομέτοχο (16) + Κοκκινοτριμιθιά (5) + Περιστερώνα (4) + Αστρομερίτη (4)

21867

 Μιχάλης Λεχνού

Δάλι (13) + Λατσιά (12) + Λευκωσία (4)

21794

 Ειρήνη Φαντούση

Τερσεφάνου (17) + Κίτι (12)

Ειδικής Γυμναστικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

15497

 Χριστίνα Νικολαΐδου

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

23878

 Χριστίνα Μούσκου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1044