ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 8 Νοεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

14447

 Χριστόδουλος Μανιάτης

Δένεια (16) + Καλό Χωριό Κλήρου (11)

Δένεια (18) + Καλό Χωριό Κλήρου (9)

12498

 Μαρίνα Κωνσταντίνου-Ψιλοΐνη

Ποταμιά (13) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (12)

Λατσιά (12) + Ποταμιά (8) + Γέρι (5)

15729

 Μαριλένα Μέλιου

Λατσιά (23) + Γέρι (6)

Λατσιά (29)

21077

 Χρίστος Γεωργίου

Αραδίππου (29)

Σχολή Τυφλών - Λευκωσία (29)

21127

 Αθηνά Βαλανίδου

Γιόλου (14) + Τρεμιθούσα (12) + Στρουμπί (3)

Λεμεσό (29) (Αναστολή ενός έτους)

21770

 Ελπινίκη Αταλιώτου

Πάφο (29)

Υψωνα (11) + Πολεμίδια Κάτω (10) + Άγιο Αθανάσιο (8)

16854

 Μαρία Μούζουρου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

Πάφο (29)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16783

 Χρυστάλλα Παπαθωμά

Ακάκι (25) + Αστρομερίτη (4)

Ακάκι (29)

16684

 Ροδούλλα Σπανού

Γέρι (24) + Λατσιά (5)

Γέρι (29)

21321

 Κωνσταντίνα Κουππή

Κοκκινοτριμιθιά (17) + Κάτω Πύργο (12)

Κάτω Πύργο (17) + Κοκκινοτριμιθιά (12)

16855

 Μαρία Φριξου

Μάμμαρι (22) + Δένεια (7)

Μάμμαρι (21) + Δένεια (8)

23259

 Μαρία Λαζάρου

Τερσεφάνου (17) + Κίτι (12)

Κολόσσι (12) + Υψωνα (11) + Πολεμίδια Κάτω (6)

15646

 Ιωάννης Τσάππας

Λινόπετρα (20) + Ποταμό Γερμασόγειας (9)

Λινόπετρα (17) + Ποταμό Γερμασόγειας (12)

16402

 Χάρης Ελευθερίου

Πάφο (21) + Τρεμιθούσα (8)

Πάφο (29)

Φυσιοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

15078

 Πολύδωρος Παπαχριστοφόρου

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (24) + Σχολή Τυφλών - Λευκωσία (5)

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29)

Εργοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

21722

 Παναγιώτα Χαραλάμπους

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (19) + Ειδικό Σχολείο "Ευαγγελισμός" - Γέρι(10)

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (22) + Ειδικό Σχολείο "Ευαγγελισμός" - Γέρι (7)

Μουσικοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

21507

 Φανή Θεοφάνους

Ειδικό Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" - Λεμεσός (29)

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (17) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (12)

23610

 Άντρη Παναουρή

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (17) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (12)

Ειδικό Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" - Λεμεσός (29)

Ειδικής Γυμναστικής

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

21293

 Χριστίνα Φυσούνη

Ειδικό Σχολείο "Θεοσκέπαστη" - Πάφος (17) + Σχολή Τυφλών - Λευκωσία (6) + Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (6)

Ειδικό Σχολείο "Θεοσκέπαστη" - Πάφος (17) + Σχολή Τυφλών - Λευκωσία (12)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1233